BỘ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TƯỚI THÔNG MINH TRONG NHÀ/NGOÀI TRỜI B-HYVE®

Bộ điều khiển tưới hệ thống tưới thông minh trong nhà/ngoài trời B-hyve ® điều khiển bằng wifi thông qua chiếc điện thoại thông minh.

Bộ điều khiển có thể:

  • Lập trình các vùng tưới nước
  • Đặt lịch tưới
  • Nhận các bản cập nhật thời tiết từ bộ điều khiển B-hyve ® khi được bật cả Wi-Fi và Bluetooth

0916 909 087