BỘ THIẾT BỊ TƯỚI NHỎ GIỌT TATAKIT 10 – THIẾT BỊ TƯỚI CLABER

279.000 

Các thành phần của một bộ TATAKIT nhỏ giọt 10 bao gồm:

  • Béc tưới Teco: 10 cái
  • Dây dẫn nước đường kính 6mm Dig: 10 mét
  • Đầu nối ren trong 27mm ra ống 6mm Teco: 1 cái
  • Nút bịt teco: 2 cái
  • Teco: 10 cái
  • Co Teco: 2 cái
  • Nối Teco: 2 cái

0916 909 087