Bộ tưới nhỏ giọt cơ bản Drip Kit 10 Claber

388.000 

Trọn Bộ tưới nhỏ giọt cơ bản Drip Kit 10 Claber gồm:

  • Ống nước 1/4” tương đương 4-6mm: 5 mét
  • 1 đầu nối ren và ống 6mm (có 2 cỡ ren 21 hoặc 27, phù hợp với nhiều loại ống nước khác nhau).
  • Co nối phi 6: 2 cái
  • Đầu tưới nhỏ giọt liên trục: 9 đầu
  • Đầu tưới nhỏ giọt liền trục – đầu cuối: 1 đầu
  • Chân cắm định vị cho đầu tưới nhỏ giọt: 10 cái.

0916 909 087