Đầu tưới popup Claber điều chỉnh 0-350° 6l/min (màu xanh) 90003

88.000 

0°-350° Adjustable Head Cod. 90003

Phụ kiện đầu tưới rời, lắp được cho các thân béc tưới pop-up Claber 2″, 3″, 4″.

0916 909 087