Khung nối (Đầu nối giá đỡ) 1″ / Ø 1” Bracket coupling 90276

Dùng để nối vòi phun với đường ống tưới mà không cần phải cắt ống nối.

0916 909 087