Tê Claber chia 3 ống PE 1/4″ (6mm) 91141

14.000 

Được sử dụng để tạo ra các ống nhánh dẫn nước 1/4″ (4 – 6mm) hình chữ T (3 ngã).

0916 909 087