Vòi phun dạng súng – Metal-Jet | Claber 9567

962.000 

Một sự tinh tế trong thiết kế và ứng dụng thực tế.

Các bộ phận kim loại mạ chrome không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại lực.

Núm kim loại ở phía sau điều chỉnh sức phun của tia nước. Lưu lượng nước có thể được điều chỉnh theo yêu cầu, từ hoàn toàn đóng lại (tập trung) để mở hoàn toàn (quạt phun).

0916 909 087