Vòng bảo vệ đầu béc tưới bằng nhựa Claber 90250

75.000 

Dùng lắp bảo vệ cho béc tưới phun mưa Colibrì, ngăn cát, đất và đá cuội từ bên ngoài làm nghẹt đầu phun.

0916 909 087